SPIS TREŚCI

MORZE DZIWNE JEST

sł. Sławomir Klupś

mel. Sławomir Klupś

Biały kolor mają żagle, a morze dziwne jest
Trochę szare i zielone, błękitne bywa też
Gdy o burty się rozbije biały kolor ma
Pędzi fala z białą grzywą i śpiewa sobie, śpiewa sobie

Odpływamy, żeglujemy już
uciekamy, błękitne ptaki z kolorowych mórz

Twoje włosy w serpentynach, a w moich szumi wiatr
Lato, noce z komarami i lilii wodnych kwiat
Cały świat zaczarowany, budzi się ze snu
W górę żagle, w górę serca, a w sercach jeszcze tyle miejsca

Na jesieni powrócimy z jezior , rzek i mórz
Długa zima mokre fale zmieni w twardy lód 
Kiedy wiosną maj zakwitnie opuścimy ląd
Znów zaczyna się przygoda a przed nami wielka woda