SPIS TREŚCI

POZWÓLMY LECIEĆ PTAKOM

sł. Sławomir Klupś

mel. Sławomir Klupś

Pozwólmy lecieć ptakom,
przez morza oceany, hen
aż na koniec świata,
do samych gwiazd
Pozwólmy lecieć ptakom
choć skrzydeł czasem braknie im
aż na koniec świata
do samych gwiazd

            Marzenia tak jak ptaki,
unoszą się w obłokach,
popatrz, może trzeba
Uchylić drzwi zamknięte
marzeniom podać rękę,
popatrz może trzeba  

Gdy czuję wiatr we włosach
i  sprzyja nam pogoda
więcej nic nie trzeba
A żagle takie białe,
a łodzie tak jak ptaki
niosą nas do nieba