SPIS TREŚCI

ZAPACH LĄDU

sł. Sławomir Klupś

mel. Sławomir Klupś

Mój ojciec rybakiem był, przez tyle długich lat
Nim słońce rozproszyło mrok na łodzi ruszał w  świat
Jego światem było morze, które kochał póki żył
Dziś na połów  starą łajbą pływa jego syn

                 Trawą i kwiatami zawsze pachnie ląd
Kiedy łodzie pełne tłustych ryb obierają kurs na dom
Tam stęsknione nasze serca uspokoją bicie swe
Zanim pożegnania łzy wypełnią oczy twe

Gdy z portu wypływa łódź na wodzie kreśląc ślad
Przygody duch porywa mnie kołysze w żaglach wiatr
Błąkam się w nieznanych krajach gdzie fantazja wiedzie mnie
Zimne krople słonej fali odpędzają sen

Trawą i kwiatami ...

Przed dziobem już widać brzeg, mój dom,otwarte drzwi
Tam w progu ktoś powita mnie, co myśli o mnie dziś
Kiedyś, kiedy będę stary syn popłynie łajbą mą
Tu na niego będzie czekał nasz stęskniony dom

Trawą i kwiatami ...